O mnie:

Mariusz Krzysztof Gromko
- 40 lat, rodowity białostoczanin
- żonaty, czworo dzieci: Iza (16 lat), Kamil (14 lat), Mateusz (9 lat), Milena (4 lata)
- wykształcenie wyższe - ekonomista
- przedsiębiorca, prowadzi firmę handlową
- radny Rady Miasta Białegostoku od 2006 roku
- Przewodniczący Rady Miasta Białystok od 2014 roku


Dotychczas pełnione funkcje:
- przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta
- przewodniczący Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa
- członek Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury Komunalnej, Komisji Kultury i Promocji Miasta;
- sekretarz Zarządu Okręgowego PiS 2011-2014
- radny Rady Osiedla
- przewodniczący Kapituły Nagrody dla Nauczycieli Animatorów Kultury
- przewodniczący Kapituły Nagrody "Kulturalne Gryfy"


Jestem zawsze blisko ludzi i ich spraw:
- przyjąłem ponad 360 interesantów,
- złożyłem ponad 130 interpelacji i zapytań,
- zgłosiłem 118 szczegółowych poprawek przygotowanych zgodnie z wnioskami białostoczan do projektów budżetu miasta od 2014 roku
- na sesjach Rady Miasta występowałem z interwencjami w imieniu mieszkańców
- zawsze głosuję zgodnie z oczekiwaniami ludzi
- nie poparłem żadnej propozycji podwyżek opłat komunalnych
- projekty uchwał Klubu Radnych PiS, m. in. w sprawach: bezpłatnych biletów autobusowych dla uczniów, tańszych biletów 20-minutowych, obniżenia podatku od nieruchomości


Głosujcie Państwo na swojego radnego:
Mariusz Gromko Lider PiS do Rady Miasta