Rozwój gospodarczy podstawą
Wzrost gospodarczy powinien służyć wzrostowi zamo- żności obywateli, rozwiązaniu problemów bezrobocia i bie- dy, wówczas miasto znajdzie środki na kulturę, oświatę
i infrastrukturę.

Nauka i kultura źródłem rozwoju
Należy wykorzystać potencjał intelektualny białostockich uczelni, rozwijając nowoczesne technologie. Popieram budowę parku technologicznego. Kultura powinna integrować i tworzyć  atrakcyjny wizerunek miasta. Musimy zadbać o jej wspieranie.

Rodzina i dom
W osiedlach należy stworzyć dobre warunki życia rodzinom. Miasto powinno aktywnie wspierać budownictwo mieszkaniowe tworząc infrastrukturę pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Budownictwo komunalne ma służyć tym, którzy sami nie potrafią rozwiązać swoich problemów mieszkaniowych.

Zdrowe miasto, zdrowi ludzie
Opieka społeczna należy do obowiązków miasta. Ludzie starsi i niepełnosprawni są równoprawnymi mieszkańcami. Dążyć będę do poprawy stanu ekologicznego miasta.
W planie przestrzennym miasta należy zadbać o roz- wiązania stwarzające każdemu szansę aktywności sportowej oraz warunki do rekreacji. Jako fan sportu, wiem że nasze miasto potrzebuje nowoczesnego, bezpiecznego stadionu. Oto trzeba zadbać.

Miasto to ulice i budynki
Dzisiaj odczuwa się dotkliwie niedostosowanie naszych ulic do wzmożonego ruchu. Konieczny jest rozwój komunikacji i łączności. Powinno towarzyszyć temu podnoszenie jakości usług  komunikacji miejskiej. Należy rozwiązać problem wzrastającego ruchu tranzytowego. Dążyć będę do uporządkowania centrum
i jego przebudowy jako ośrodka życia nowoczesnego miasta.

Bezpieczeństwo i porządek społecznym oczekiwaniem
Bezpieczeństwo publiczne będzie moją troską. Będę działał na rzecz usprawnienia pracy straży miejskiej i policji.

Białystok miastem gościnnym i otwartym
Wykorzystać trzeba możliwości wymiany doświadczeń
i współpracy gospodarczej. Będziemy promować rozwój turystyki. Niezbędne jest lotnisko.